• https://www.twitter.com/@yabancilarhaber

TÜRKİYE'NİN YABANCILAR HABER SİTESİ

TEL: 0212 572 86 77 / bilgi@yabancilar.com.tr

YABANCILAR İÇİN TÜRKİYE'DE EĞİTİM

Yabancılar  için Türkiye’de Yükseköğretim

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRENİM

“DOĞU İLE BATININ BULUŞTUĞU NOKTA : TÜRKİYE”

NEDEN TÜRKİYE?

Doğu ile batının birleşme noktasında stratejik bir konuma sahip olan Türkiye, yaklaşık on bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Hem Asya’nın hem de Avrupa’nın bir parçası olduğu için, geniş bir iklim ve coğrafya çeşitliliğine sahiptir. Üç tarafının denizlerle kaplı olması sayesinde Türkiye her zaman önemli ticaret, ipek ve baharat yollarının merkezi olmuştur. Türkiye’de farklı kültürlerin izlerine rastlamak mümkündür.

1923’ten beri bağımsız bir cumhuriyet olan Türkiye, Batı ülkeleriyle önemli ticari ilişkilere ve liberal bir ekonomiye sahip bir ülkedir.

Türkiye bölgedeki en güvenli ve istikrarlı ülkelerden biridir. Türk Üniversiteleri’nde yabancılar hem çağdaşlığı hem de geleneği birarada yaşama fırsatı bulacaklardır. Birçok  Türk Üniversiteleri’nde eğitim dili İngilizce’dir ve diğer birçok üniversite de öğrencilerine İngilizce öğrenme olanağı sağlamaktadır. Her şeyden önemlisi, eğitimdeki yüksek kalite sizi geleceğe hazırlayacaktır.

Türk Üniversiteleri’nin yabancılar için sağlayacakları:

  • Yüksek Standartlarda Eğitim

Yabancılar, Türk Üniversitelerinde kaliteli eğitim ve öğretim kadrosu ile, küresel dünya için gereksinim duyacağınız bilgi ve becerileri kazanma fırsatı bulacaklar.

  • Uluslararası Düzeyde Tanınmış Dereceler

Türk Üniversiteleri’nde derece alan yabancılar, bütün dünyada tanınmaktadır. (Diploma denklikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için ülkenizdeki yetkili kurumlara başvurunuz.)

  • Donanımlı ve Modern Kampüsler

Yabancılar, bilgiye kolaylıkla ulaşabilecekleri gibi araştırma yapabilecek donanımlı kütüphane ve laboratuarları kampüslerde bulabilirler. Kültürel ve sportif olanaklar ve öğrenci toplulukları ile Türkiye’de üniversite öğrencisi olmaktan büyük keyif alacaksınız.

  • Kültürel Zenginlik

Çeşitlilik, zenginliktir. Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği nokta olan Türkiye’de yabancılar Doğuyu ve Batıyı bir arada barındıran kültür zenginliğini bulacaklar.

  • Güvenli ve Ekonomik Eğitim

Yabancılar Türkiye'de, kaliteli eğitimi uygun ücretlerle alabilir.Eğitim ve yaşam giderleri Avrupa ve Amerika’daki birçok ülkedekinden daha azdır.

  • Sıcak ve Dost Bir Çevre

Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye (nüfusun % 31’i 12-24 yaşları arasındadır), yabancılar dostu olarak genç insanları içtenlikle karşılar. Türk insanı geleneksel olarak misafirperverdir.

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRENİM

Türkiye’de yükseköğrenim, ortaöğretimden sonraki en az iki yıllık eğitimi kapsamaktadır. Yükseköğrenim kurumları, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi veren üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar ve meslek yüksekokullarıdır. Türkiye’de yükseköğretim sistemi 53 devlet, 24 vakıf (özel) üniversitesinden oluşmaktadır ve son yıllarda üniversite öğrencilerinin sayısı yaklaşık 1.9 milyondur.

Lisans Programlarına Kabul Koşulları

Yabancılar, Türkiye’de bir üniversitede lisans öğrenimi görmek isterlerse, ilgili üniversitelere doğrudan başvurmaları gerekmektedir.

Türkiye’de her üniversite kendi belirlemiş olduğu koşullar doğrultusunda yabancı öğrenci kabul etmektedir. Bu koşullar genellikle aşağıdaki maddeleri içermektedir;

-       Yabancılar, toplam 11-12 yıllık ilk ve ortaöğrenimden sonra Türk liselerine denk bir okuldan alınan bir lise diplomasına sahip olmak (ayrıca lise notlarını gösteren bir not dökümü sunulmalıdır),

-        Yabancılar, uluslararası düzeyde tanınmış bir sınavdan (GCE, SAT, ACT vb.) veya bazı ülkelerin (Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin, Çin) üniversite giriş sınavlarından veya Türkiye’de yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’ndan (YÖS) yeterli puanı almış olmak.

Üniversiteler kendi kabul koşullarını web sayfalarında duyurmaktadırlar.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) :

YÖS, iki testten oluşan bir “değerlendirme sınavı”dır. Bu testlerden birisi olan “Temel Öğrenme Becerileri Testi”, yabancılar için  soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu test, dile olabildiğince az dayanmakta, bununla birlikte soruların hem Türkçe hem de İngilizce açıklamaları  bulunmaktadır. “Türkçe Testi” ise yabancılar için Türkçe yazılmış ifadeleri anlama düzeylerini ölçme amacını gütmektedir. Öğrencilerin üniversitelere kabul edilmelerinde asıl olarak Temel Öğrenme Becerileri Testi puanı esas alınmaktadır. Fakat son yıllarda bazı üniversiteler Türkçe testi sonucunu da dikkate almaya başlamışlardır.

Başvuru yapan yabancılar, yabancı uyruklu (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olanlarla, uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı olan çift uyruklular hariç) ve Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında ya da böyle bir okuldan mezun durumda olmaları gerekmektedir.

Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları

Yabancılar içinLisansüstü programlar, yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık programlarını kapsar. Türkiye’de, bu programlar enstitüler aracılığı ile yürütülür. Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezli yüksek lisans programı en az yedi  ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı ise en az on ders ve dönem projesinden oluşur. Yüksek lisans programlarını bitirme süresi 2 yıldır. Doktora programları, en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı derslerini tamamlama süresi en çok 4 yarıyıl, doktora programını bitirme süresi ise 8 yarıyıldır.Yabancılar, doktora programlarına başvurabilmek için yüksek lisans derecesine sahip olmak zorundalar. Tıpta uzmanlık programları doktora programları ile eşdeğer düzeydedir ve üniversitelerin Tıp Fakültelerinde ve Sağlık Bakanlığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı hastanelerde yürütülmektedir.

Lisansüstü programlara başvuracak yabancılar, başvurularında, genellikle, tamamladıkları eğitime ait diploma, aldıkları derslerin içerikleri ve not çizelgesine ek olarak, referans ve niyet mektupları ve Türkiye’de yapılan Lisansüstü Giriş Sınavı (LES) sonucu veya uluslararası düzeyde tanınmış bir lisansüstü giriş sınav sonucu (GRE, GMAT vb.) sunmaları gerekmektedir.

 Her üniversite ve programın farklı kabul kriterleri olabilir. Bu nedenle, lisansüstü düzeyde öğrenim görmek isteyen yabancılar doğrudan enstitülere başvurmaları gerekmektedir.

Eğitim Dili

Yabancılar, başvurmak istedikleri üniversitenin eğitim verdiği dilde (genellikle İngilizce veya Türkçe) yeterli olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Üniversiteye kabul edilen fakat gerekli dil koşulunu sağlayamayan yabancılar, kabul edildikleri üniversite tarafından bir yıl dil kursu verilmektedir. Ayrıca, yabancılar için  üniversitelerde Türkçe dersleri vardır.

TÜRKİYE’DE YAŞAM

Türkiye, yabancılar için  sıcak ve misafirperver bir ortam sunmaktadır. Birçok üniversite yabancılar için Türkiye’deki yaşama uyum sürecine yardımcı olacak danışmanlar sağlamakta ve hizmetler sunmaktadır.

Barınma

Hemen hemen tüm kampüs üniversiteleri, çeşitli barınma olanaklarına sahiptir. Üniversite yurtlarının haricinde, devlet yurtları da öğrencilere barınma hizmeti sunmaktadır. Bir diğer seçenek de özellikle büyük şehirlerde, diğer öğrencilerle birlikte bir ev kiralamaktır.

Beslenme

Tüm üniversitelerde iyi, kaliteli ve uygun fiyatta yiyecek alternatifleri mevcuttur. Yemek yemek için bir diğer seçenek de kampus çevresindeki kafe ve restoranlardır. Bunun yanında, kendi yemeğinizi pişirmeyi de tercih edebilirsiniz.

Ücretler ve yaşam masrafları

Yabancılar için tahmini masraflar öğrencinin yaşam şekline göre değişmekle beraber aylık  en az 300-400 ABD Doları civarındadır. Dönem başına kitap masrafları ve idari masraflar yaklaşık 100-150 ABD Dolarıdır.

Yüksek öğrenim programları için harçlar her yıl değişmektedir. 2003-2004 akademik yılında, yabancılar için  harçlar programında türüne ve eğitimde kullanılan dile göre değişiklik göstermiştir. Yaklaşık olarak, harçlar devlet üniversitelerinde yıllık 250-1800 ABD Doları, özel üniversitelerde 6000-16000 ABD Doları arasında değişmektedir.

Ulaşım

Şehirlerde toplu ulaşım çok elverişli ve kolay olup otobüs, minibüs ve (sadece büyük şehirlerde) metro yoluyla sağlanır. Öğrencilerin şehir içi ve şehirlerarası ulaşımlarda indirimli bilet alma hakkı vardır.

YABANCILAR İÇİN YASAL ZORUNLULUKLAR

Öğrenci Vizesi

Yabancılar, Türkiye’ye gelmeden önce kabul edildikleri üniversiteden aldıkları kabul mektubuyla birlikte ülkelerindeki en yakın Türk konsolosluğuna giderek geçerli bir öğrenci vizesi edinmelidirler. Bu vize, üniversiteye kayıt için zorunludur.

Oturma İzni

Bütün yabancılar, bulundukları ilin Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’nden Oturma İzni almak zorundadırlar. Yasaya göre, yabancılar Türkiye’ye girdikten sonra bir ay içerisinde Oturma İzni almak zorundadırlar. Oturma İzni, geçerli bir öğrenci belgesi sunarak her yıl yenilenmelidir.

Sağlık Sigortası

Yabancılar, Türkiye’de geçerli olacak ve sağlık masraflarını karşılayacak uygun bir sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilmektedir. Yabancılar, üniversite tarafından sağlanmayan her türlü tedavi ya da hastane masraflarını kendileri karşılamakla yükümlüdürler.

SOSYAL YAŞAM

Türkiye’de okumak, kaliteli bir eğitim almak için büyük bir fırsattır ama burada bundan daha da fazlasını bulabilirsiniz. Türkiye gezip görülebilecek bir çok kültürel ve tarihi alanlara sahiptir. Sanatla ilgileniyorsanız, tiyatroya, sinemaya, konserlere, opera, bale ve modern dans gösterilerine gidebilir, değerli sanatçılarımızın heykel, resim ve fotoğraf sergilerini izleyebilir veya festivallere katılabilirsiniz.

Öğrenci toplukluları

Üniversitede, yaşamınıza renk katacak çeşitli öğrenci topluluklarına katılabilir, kültürel ve sanatsal etkinliklerde rol alabilirsiniz.

Spor olanakları

Türkiye’de dört mevsim tüm özellikleriyle yaşanır, dolayısıyla yüzmeden raftinge, kürek çekmeye ve kayak yapmaya kadar çok çeşitli spor olanakları mevcuttur. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol, tenis, trekking, okçuluk, triathlon, karate, yamaç paraşütü, masa tenisi, hentbol, su topu, tekwando ve jogging gibi çok geniş bir yelpazede spor ve eğlence aktivitelerine katılma şansını yakalayabilirsiniz.

YABANCILAR HABER

@yabancilarhaber
 yabancılar haber facebook beğen
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.68495.7077
Euro6.28036.3054
Hava Durumu
Anlık
Yarın
30° 32° 23°