• https://www.twitter.com/@yabancilarhaber

TÜRKİYE'NİN YABANCILAR HABER SİTESİ

TEL: 0212 572 86 77 / bilgi@yabancilar.com.tr

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

Yabancılar çalışma izni

Türkiye'de Çalışma Bakanlığı yabancılar çalışma izni işlemleri gerekli evraklar:


1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi
2.Yabancı Personel Başvuru formu
3.Noter onaylı ve Türkçe tercümeli pasaport sureti
4.Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma sureti
5.Özgeçmiş

Çalışma Bakanlığı yabancılar çalışma izni müracaatında şirketin hazırlayacağı evraklar:


1. Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar zarar tablosu
2.Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği
3. Firmada çalışan personelin e- bildirgeleri
4. imza Sirküleri
5.Faaliyet Belgesi
6.Yabancı personel ile firma arasındaki iş sözleşmesi
7. Şirket ortağı ise Türkiye de bağkuru olduğuna dair belge veya yurt
dışında resmi ssk sı olduğuna dair belge olacak.


Yabancılar için çalışma izni için gerekli evraklar:

Yabancılar için çalışma izni süret uzatımı

1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
2) Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı) 3) işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içeren sözleşme İşveren ve yabancılar personelin her ikisininde orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti.)
4) Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli pasaport sureti,
5) Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli diploma sureti,
6) Türkiye’den başvuru yapacak yabancılar, geçerli İkamet Tezkeresi,(İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur)
7) Öz geçmiş (ilişikteki öz geçmiş formatı doldurulacaktır.)


Yabancılar, personel ve sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için:


8) İş mukavelesi,
9) Döviz gelirlerine ait belgeler,
10) Bonservisler (Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç), Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancılar yukarıdaki belgelere ek olarak;
Yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”,
11) Yabancılar, ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki meslek örgütüne üye olduğuna ve “meslekten men cezası olmadığına” ilişkin son altı ay içinde alınmış belge,
12) Yabancılar danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım belgesi ile sözleşme (firma-firma arası veya firma-kişi arası) örneği,
13) Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarak hizmet sunması ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza yetkisi alması durumunda yabancılar, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe münhasır kalmayı öngören taahhütname, ibraz etmesi gerekmektedir.

YABANCILAR HABER

@yabancilarhaber
 yabancılar haber facebook beğen
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.68495.7077
Euro6.28036.3054
Hava Durumu
Anlık
Yarın
30° 32° 23°